Uddannelsen / Uddannelsen: Trin 1+2

AkupunkturUddannelse med Overbygning:

Pris: 97.500,-

Varighed: 3 år

Timetal: 982 timer

Tidspunkter: Daghold hver onsdag 9.00 - 16.00, eller weekendhold 1 gang/måned.

Holdstart: 11 september

På AkupunkturAkademiet er fagene: sundhedspsykologi (50 timer), førstehjælpskursus (12 timer) samt lovgivning/klinikdrift (10 timer) også en del af uddannelsen og med i prisen. På Akupunkturuddannelsen med overbygning modtager du tillige 154 timers specialiseret undervisning indenfor el-akupunktur, smertebehandling, behandling af fertilitetsproblemer, gravide og børn, kinesisk urtemedicin og kostlære samt moxametoder. Derudover får du opdateret din førstehjælp, får undervisning i akupunktur-relateret førstehjælp og 21 timers hjælp til opstart af klinik.
 
 
Betal i månedlige afdrag á 2.708,- hvorefter depositum tilbagebetales, eller få 10% rabat ved at betale hele beløbet på én gang.
 
 
Vælger du at starte med det samme, ligger hverdagsholdet om torsdagen.
 

PA og RAB godkendt uddannelse:

Uddannelse i Akupunktur, som berettiger til optagelse og RAB (Registreret Alternativ Behandler)-godkendelse i PA (Praktiserende Akupunktører). Uddannelsen lever desuden op til ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association)s krav for Akupunkturuddannelser i Europa. Disse krav vil være gældende på alle godkendte danske Akupunkturskoler i 2020. Alle uddannelser, der er godkendt af Praktiserende Akupunktører, varer mindst 3 år. På trin 1 vil du have lidt mere fritid, især på 3. år.

Pris: 97.500,-  samlet pris for trin 1 + 2, kontakt os, hvis du allerede har en uddannelse på RAB-niveau.

På AkupunkturAkademiet er fagene: sundhedspsykologi (50 timer), førstehjælpskursus (12 timer) samt lovgivning/klinikdrift (10 timer) også en del af uddannelsen og med i prisen. På Akupunkturuddannelsen med overbygning modtager du tillige 154 timers specialiseret undervisning indenfor el-akupunktur, smertebehandling, behandling af fertilitetsproblemer, gravide og børn, kinesisk urtemedicin og kostlære samt moxametoder. Derudover får du opdateret din førstehjælp, får undervisning i akupunktur-relateret førstehjælp og 21 timers hjælp til opstart af klinik.

Prisen dækker hele grunduddannelsen samt:

 • Studiebøger (Deadman P. ”A Manual of Acupuncture”, Maciocia G. ”Foundations of Chinese Medicine, Ching N.: ”Akupunkturens Grundprincipper”, ”Kunsten at Diagnosticere” og ”Akupunktur og Sygdomsbehandling”, Falk B "At Være der, hvor Du er)
 • PA´s eksamensgebyr
 • Retning af skriftlige opgaver
 • Logbog
 • Punkt-eksamen
 • Praktisk eksamen
 • 72 timers klinik-praktik
   

I alt 982 kontakt timer (face-to-face undervisning) (= 2730 timer inklusive forberedelse):

 • Repetition, fordybelse og praktisk træning i samtlige ovenstående emner
 • Avancerede nåleteknikker
 • Avanceret El-akupunktur
 • Akupunktur til behandling af sportsskader
 • Akupunktur til behandling af infertilitet
 • Akupunktur til behandling af gravide
 • Akupunktur til behandling af børn
 • 18 timers førstehjælp
 • Avanceret Auriculoterapi (Øreakupunktur)
 • Introduktion til forskning i Akupunktur
 • Afgangsprojekt: mulighed for fordybelse og specialisering indenfor et særligt område
 • Urte Moxa
 • Pestle Needling
 • Urter i Olie og Alkohol
 • Dr. Tan´s Balance Method
 • Klassisk Akupunktur
 • Avanceret Kinesisk Kostlære
 • Introduktion til Kinesisk Urtemedicin
 • Klinik praktik
 • Orientering om andre alternative behandlingsformer
* I alle timeudregninger osv. er de medicinske fag, mindst 300 timer, i alt fraregnet! Priser og timetal dækker Akupunkturuddannelsen alene, inklusiv førstehjælp, psykologi, kliniketablering og orientering om andre behandlingsformer. De medicinske fag (anatomi/fysiologi minimum 200 timer og patologi/farmakologi minimum 100 timer) er ikke inkluderede.

Vi er blevet Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution!

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indplaceret AkupunkturAkademiets PA-godkendte akupunkturuddannelse på niveau 5 på den danske "Kvalifikationsramme for livslang læring".  
 

Informationsmøde om Akupunkturuddannelsen

5. juli 2020 kl. 15.00-17.00

Vi er blevet Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution!

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indplaceret AkupunkturAkademiets PA-godkendte akupunkturuddannelse på niveau 5 på den danske "Kvalifikationsramme for livslang læring".  
 
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk