Lov om Registreringsordning for alternative behandlere (RAB)

 
Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).
 
 

Styrelsen for Patientsikkerheds minimumskrav til uddannelse

 
En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:
 • Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis.
 • Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform).
 • Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder.
 • Der skal være afsluttende eksamener, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære. Brancheforeningen skal stille krav til disse eksaminer, således at det sikres, at ansøgeren har den fornødne faglige indsigt og forståelse. Om nødvendigt kan foreningen selv forestå eksamen.
 • Foreningen skal sikre sig, at ansøgerens uddannelse er tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i relevant omfang.
E-learning kan udgøre en mindre del af uddannelsen, især inden for de teoretiske fag, men der skal altid være et egentligt lærer-elevforhold. E-learning kan udgøre op til 100 procent af undervisningen i de teoretiske fag, men max 33 procent af den primære behandlingsform.
 
Der kan være lidt variationer i de forskellige foreningers fortolkning af kravene. Vi tager udgangspunkt i at vores studerende skal leve op til følgende:
 • Anatomi/Fysiologi 200 timer
 • Patologi 100 timer
 • 50 timer Psykologi
 • 50 timer Andre behandlingsformer
 • 10 timer Klinikdrift
 • 12 timer Førstehjælp 
Lever du op til ovenstående regler, og er du registreret i en godkendt forening, kan du benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). Du kan læse mere om fordelene ved RAB her

Er du i forvejen sundhedsautoriseret, får du som hovedregel merit for alt ovenstående, undtagen Andre behandlingsformer. Du skal også være opmærksom på at din førstehjælp ikke må være mere end 2 år gammelt.

Er du i tvivl om du kan godkendes, eller mangler du nogle af fagene, anbefaler vi at du kontakter den forening, du har planer om at blive medlem af efter endt uddannelse. Har du spørgsmål, er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os (kontakt-info)

Du kan finde de foreninger, som er godkendt til RAB her.

Find hele RAB-bekendtgørelsen her.

Eller læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her.
 

På AkupunkturAkademiet kan du tage følgende uddannelser, der berettiger til RAB-godkendelse:

Vi tilbyder også undervisning i de medicinske fag.
 
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk