Studerende / Links, Love og Markedsføring

Links, Love og Markedsføring

 

REGISTRERING AF FIRMA OG BEHANDLERE

Sundhedsstyrelsen
[Sundhedsstyrelsen lov om Registrering af alternative behandlere]

www.virk.dk
[Registrering af firma – moms- og lønsumsindberetning, årsregnskab. Faktureringssystem til de offentlige]

Retsinformation
[Behandling af personoplysninger]

Datatilsynet, Persondatalov
[Behandling af Personoplysninger, Datatilsynet – persondataloven for alternative behandlere]  


SKAT

www.skat.dk
[Skat, momsfritagelse]
 

RETSINFORMATION

www.retsinfo.dk
[Retsinformation]

Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljø
[Arbejdsmiljø, Regler]
 

MARKEDSFØRINGS- OG BOGFØRINGSLOVE

Retsinformation - bogføring
[Bogføringslov]

Retsinformation - markedsføring

[Markedsføringslov]


MARKEDSFØRING AF LÆGEMIDLER OG SUNDHEDSYDELSER

Lægemiddelstyrelsen.dk

Lægemiddelloven
[Lægemiddelloven - links til love og bekendtgørelser]

Retsinformation - markedsføring af lægemidler
[Markedsføring af lægemidler - links til love og bekendtgørelser]

Lov om markedsføring af sundhedsydelser


Bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser
[Markedsføring af sundhedsydelser]

 

Følg AkupunkturAkademiet

 
 
 
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk