Krav for at kunne blive eksamineret AuriculoTerapeut / Øre Akupunktør

Varighed og fremmøde

Selve uddannelsen tager halvandet år. Hvis du mangler nogle af basisfagene, kan det være en god idé at gå i gang med dem, inden du starter på uddannelsen, alt efter hvor meget tid, du har til rådighed. På den måde, kan uddannelsestiden blive lidt længere for dig.

Du modtager 299 timers undervisning. Disse 299 timer er fordelt på E-learning og klasseundervisning. Undervisningen er fordelt på weekender og hverdage. Se alle undervisningsdatoer her (link til datoside)
 

Fravær: 

Du må maksimalt have 10% fravær.
 

Forberedelse:

Du skal regne med at bruge tid uden for selve undervisningen til bl.a. læsning, gruppe arbejde og behandlinger.
 

Krav vedr. behandlinger:

 • Modtaget og dokumenteret minimum en Auriculoterapeutisk behandling fra 2 forskellige behandlere.
 • 10 behandlinger fordelt på 3 patienter gives, minimum 2 behandlinger per patient. Disse behandlinger kan ikke være på medstuderende. 4 af disse behandlinger, samt case fremlægges på Øvedag.
 

Assistent:

 • Der skal deltages på Auriculo Modul 1 og Modul 2, begge dage inklusive, som assistent.
 • Dette foregår tidligst i 2. semester.
 • Der kan gives dispensation, således at den studerende kan deltage 2 andre relevante dage som assistent.
 

Fremlæggelser:

 

Eksamen:

Skriftlige eksamen:
 • AuriculoTerapi, 2 timer
 • Posturologi, 2 timer

Der må ikke benyttes hjælpemidler til skriftlig eksamen.
 
Mundtlig-praktisk eksamen, 2 timer:
 • Ukendt patient
 • Undersøgelse og interview, 30 minutter
 • Forberedelse, 20 minutter
 • Fremlæggelse af diagnose og behandlingsplan, 20 minutter
 • Behandling, 30 minutter
 • Censor og eksaminator evaluerer med hinanden, 10 minutter
 • Eksaminanden modtager afgørelsen “bestået/ikke bestået” samt evaluering, 10 minutter
Til mundtlig-praktisk eksamen, må du have alle dine bøger, noter og andre hjælpemidler med.
 

Basisfag:

For at gå til eksamen, stilles de samme krav der stilles til alle andre RAB godkendte uddannelser. Det betyder at hvis du allerede er Sygeplejerske, Fysioterapeut, Social- og Sundhedsassistent, ergoterapeut, eller allerede er RAB godkendt alternativ behandler, kan du få merit ved at fremvise dine eksamensbeviser.

Mangler du ovenstående – eller noget af det, er der mange muligheder, alt efter hvor du bor i landet. Vi anbefaler at du undersøger om den forening gerne vil være medlem af, godkender den undervisning i de medicinske fag, du har planer om at tage, og at du er opmærksom på at der skal være en fremmøde-eksamen i fagene.
 
Kontakt os evt. for at høre mere.
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk