Uddannelsen / Hvorfor vælge AkupunkturAkademiet?

Hvorfor vælge AkupunkturAkademiet?

 • Omfattende uddannelse med i alt 982 face-to-face undervisningstimer (= 2946 timer inklusive forberedelse): Kun få skoler i Danmark lever op til det øgede timetal, både mht. teori og praksis.
 • Mulighed for afdragsordning: Så det er nemmere at være med, økonomisk og tidsmæssigt.
 • Varieret undervisning: Mange forskellige undervisningsmetoder gennem hele forløbet, praktisk, teoretisk, i grupper og enkeltvis.
 • Underviser fra Chengdu University of TCM: Dr. Zhang Hui ph.d. underviser alle AkupunkturAkademiets studerende.
 • Kompetente undervisere: Et bredt felt af kompetente lærere giver en god bredde og dybde i uddannelsen.
 • Flere faggrupper: At blive Akupunktør og kunne skabe sig en levevej, kræver meget mere end undervisning i Akupunktur.
 • Udenlandske undervisningskræfter: Både faste undervisere, og lærere, som afholder korte efteruddannelseskurser , inddrages i den daglige undervisning.
 • Psykologi: Uddannelsen rummer de 50 timer, som RAB kræver, specielt udarbejdet til dig som Akupunktør.
 • Evalueringer: Vi tager hånd om stemningen på skolen og løser evt. problemer inden de vokser sig store.
 • 18 timers førstehjælp: Gælder i 2 år efter du er færdiguddannet.
 • Stor fleksibilitet: Vi har flere hold, så glipper du en undervisningsgang, kan du tage den på et andet hold.
 • Nem adgang og fri parkering: Så du ikke skal bruge den halve dag på at finde P-plads eller betale en mindre formue for det!
 • Overnatningsmulighed: Kommer du langvejsfra, er det muligt at overnatte på skolen.
 • Lån af klinik: Du har mulighed for at låne et kliniklokale på skolen, så du hurtigt kan komme i gang.
 • Skolen driver klinik: Klinikpraktik er inkluderet i prisen
 • Praktik andre steder: Vi arrangerer også praktik i klinikker rundt om i landet.
 • Vi har et godt studiemiljø på tværs af hold og årgange.
 • Ingen overraskelser: Hos os får du hele pakken: bøger, kompendier, klinik-praktik mm.
 • Klinikdrift: Uddannelsen rummer de 10 timer, som RAB kræver, uden ekstra betaling.
 • Dag- og weekendhold: Uanset din arbejdsituation kan du finde et hold, der passer dig.
 • Studiekort med rabat til over 200 butikker og caféer.
 • Lever op til de nye krav fra Praktiserende Akupunktører med 982 timers face-to-face undervisning.
 • Små hold: Maks 16 studerende/hold, så alle får noget ud af undervisningen og der er tid til spørgsmål og svar.
 • Orientering om andre alternative behandlingsformer: Uddannelsen rummer de 50 timer, som RAB kræver, uden ekstra betaling.


Desuden får du 3 års medlemskab af AkupunkturAkademiet:

Læs mere om fordelene:

 
Lever op til ETCMA´s minimumskrav: Praktiserende Akupunktører lever op til ETCMA´s minimumskrav. Kun få skoler i Danmark lever op til det øgede timetal, både mht. teori og praksis. Hvis du vil læse mere om de europæiske minimumskrav, kan du gøre det her
 
Uddannelse på 2 niveauer:
På den måde kan du få en uddannelse, der lever op til alle gældende krav– også selvom du måske er usikker på, om det er den vej, du vil gå, eller hvis økonomien ikke er til den store uddannelse lige nu.
Du kan læse mere om priser og indhold på uddannelsen her
 
Varieret undervisning:
På uddannelsen i Akupunktur er der stor variation i undervisningsformen. Som studerende vil du derfor komme til at arbejde med: Akupressur og Akupunktur på egen krop, praktisk træning i en række diagnostiske metoder og behandlingsteknikker igen og igen og igen..., træning i skolens klinik, logbog over klinisk praksis og praktik, skriftlige opgaver, hjemmestudier, læsegrupper, hjemmeopgaver, gruppeopgaver.

Underviser fra Kina:
Vi er så heldige at have Dr. Zhang Hui fra Chengdu University of Traditional Chinese Medicine til at undervise alle AkupunkturAkademiets studerende, blandt andet I forbindelse med diagnostiske metoder, klinisk praksis, specifikke sygdomme og indenfor hvert af de temaer, de studerende laver afgangsprojekter om.
Du kan læse mere om Hui her

Kompetente, danske undervisere:
Vi følger Praktiserende Akupunktørers krav om at hovedundervisere skal have mindst 5 års klinisk erfaring. At have flere lærere giver desuden mulighed for at få flere aspekter og nuancer med, når stoffet præsenteres forskelligt og gentages med nye ord.
Du kan se alle AkupunkturAkademiets undervisere her

Flere faggrupper:
Du finder læger, psykoterapeuter, jordemødre, auriculoterapeuter, kost- og urteterapeuter og meget mere blandt vores faste undervisere.
Derudover har vi særlige faggrupper til at undervise indenfor særlige områder, f. eks specialiserede Akupunktører, psykiatere, Tui Na instruktører mm.

Udenlandske undervisningskræfter:
På AkupunkturAkademiet har vi ikke bare fast underviser fra Kina, men også fra andre lande, og vi afholder desuden en del efteruddannelseskurser for uddannede Akupunktører. Det skal vores studerende selvfølgelig nyde godt af!

50 timers Psykologi:
Det er godt at blive klædt godt på til at kommunikere med patienterne. Også selvom du tidligere har beskæftiget dig med området, er situationen ny, og det kan være helt andre spørgsmål, du som Akupunktør stiller dine patienter, eller helt andre situationer, du møder.

Evalueringer:
For at imødekomme ønsker og sikre, at uddannelsen bliver et godt forløb for alle, afholder vi løbende evalueringer, så forventninger kan afstemmes og uklarheder opklares. Evalueringerne åbner også mulighed for at få vendt eventuelle problematikker på holdet.

18 timers førstehjælp:
Fordi det er vigtigt at tage godt hånd om vores patienter, har vi førstehjælpsundervisning allerede i forbindelse med, at du begynder at stikke i andre.
Inden din uddannelse er færdig får du en opdatering af dette kursus + førstehjælp, særligt for Akupunktører.
Så er du godt klædt på til uforudsete situationer.

Stor fleksibilitet:
På AkupunkturAkademiet er der hele tiden mellem 4 og 6 hold i gang. Det giver dig mulighed for at flekse mellem holdene og deltage i undervisning, du har været fraværende fra på et andet hold. Vi kan jo alle sammen blive syge eller på anden måde være forhindret – men du behøver ikke gå glip af noget.

Nem adgang og fri parkering!
Skolen ligger godt placeret, hvis du kommer ad motorvejen syd, nord eller vestfra. Du skal ikke ind igennem Aarhus og kæmpe med at finde dyre parkeringspladser sammen med alle de andre om morgenen.
Her kan du frit parkere lige udenfor.
Bor du i nærheden er der også nem adgang, både på cykel og med bus.

Overnatningsmulighed:
Vi har et par gode madrasser, to klinikrum, te-køkken og bad, så kommer du langvejsfra, kan du sagtens overnatte på skolen. Det kan lette transporttiden og økonomien, og så kan det være rigtig hyggeligt!
Der er som regel nogle stykker, der overnatter på skolen, og så kan man jo også læse, øve og måske lave opgaver sammen, når nu man er i gang!

Lån af klinik og undervisningslokaler:
Måske har du ikke plads derhjemme, eller resten af familien er ikke indstillet på at du okkuperer stuen en gang om ugen. Det kan også være, du ikke lige har en briks, eller I er nogle stykker som gerne vil mødes og læse, øve eller behandle.
På skolen har I alt, hvad I skal bruge, og lokalerne må frit afbenyttes, når der er ledigt til det.

Skolen driver klinik:
Det er godt at kunne sin teori. Og teorien skal kunne omsættes til praksis. Det gør vi i skolens klinik, hvor du er med helt fra starten af din uddannelse, hvor du mest kigger på, til slutningen, hvor du klarer hele behandlingen selv.
Du bliver selvfølgelig superviseret hele tiden af vores dygtige supervisorer.

Praktik andre steder:
Ud over skolens egen klinik, synes vi også det er vigtigt, du får klinik erfaring andre steder fra. Du kan selvfølgelig selv gå ud og finde praktiksteder, men vi hjælper også ved at arrangere praktikker i klinikker rundt om i landet. Her vil du opleve et miks af undervisning, observationspraktik, og får indblik i, hvordan en Akupunktør arbejder.

Vi har et godt studiemiljø på tværs af hold og årgange:
Alle studerende mødes til undervisning og i klinikpraktik, og på den måde kan det være, du finder ud af at læse sammen med en, der er 2 år længere fremme i studiet end dig, måske fordi I bor tæt på hinanden, eller bare har en god kemi sammen. Det kan også være en god hjælp i starten af studiet at lytte til ”ældre studerende”s erfaringer.

Ingen overraskelser:
Når du køber en Akupunkturuddannelse på AkupunkturAkademiet, får du alt, hvad du skal bruge på studiet: Bøger, kompendier, handouts, kost og logi på eksterne weekender mm.
Det er ingen overraskelser, og du skal ikke lige pludselig betale ekstra for noget.
 
Klinikdrift:
Uddannelsen rummer de 10 timer, som RAB kræver, uden ekstra betaling - og mere til! Umiddelbart efter eksamen starter vi forløbet "fra Idé til Virkelighed", hvor vi hjælper vores studerende med at nå i mål med, hvordan den nye uddannelse skal få vinger. Helt fra drømmen, som fik dig til at starte på uddannelsen til detaljer om farven på din hjemmeside, eller at målrette en ansøgning. Forløbet strækker sig over i alt 49 timer.
 
Dag- og weekendhold:
Det hele skal gå op: Arbejde, fritid, børn og hvad vi nu ellers har - og det kan være svært at se ind i fremtiden, de forudsætninger man havde da man startede på uddannelsen, kan ændre sig undervejs. F.eks. hvis arbejdssituationen ændrer sig, er det en god mulighed at kunne skrifte fra dag- til weekendhold eller omvendt.

Studiekort med rabat til over 200 butikker og caféer:
Med dit studiekort i hånden, får du rabat i en lang række butikker, restaurenter og caféer, både i og udenfor Akupunkturverdenen. Så er det bare at finde ud af hvilken bog, man vil købe!
 
Nye krav fra Praktiserende Akupunktører (PA):
Som beskrevet ovenfor forlanger PA at uddannelsesniveauet er tilsvarende den Europæiske forenings minimumskrav, senest med hold-start i 2018. På AkupunkturAkademiets uddannelse får du minimum 649 (trin 1) timers face-to-face undervisning (=1803 inklusive forberedelse) og 982 (trin 1+2) (=2946 inklusive forberedelse) på den udvidede.
 
Små hold:
At stuve lidt for mange mennesker ind i et lidt for lille lokale, kan selvfølgelig være god økonomi for skolen, men vi har valgt at sige maks 16 studerende/hold, så alle får noget ud af undervisningen og der er tid til spørgsmål og svar.
 
Orientering om andre alternative behandlingsformer:
Uddannelsen rummer de 50 timer, som RAB kræver, uden ekstra betaling. Du får f.eks undervisning i Gua Sha (skrabeteknik), Auriculoterapi (øreakupunktur), Tuina (medicinsk massage), Pestle Needles (Massage med redskaber), Armens Akupressurpunkter (specielt system), Shiatsu (japansk meridianterapi/akupressur).
 
Desuden får du 3 års medlemskab af AkupunkturAkademiet, som blandt andet rummer:
 

Vi er blevet Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution!

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indplaceret AkupunkturAkademiets PA-godkendte akupunkturuddannelse på niveau 5 på den danske "Kvalifikationsramme for livslang læring".  
 

Informationsmøde om Akupunkturuddannelsen

5. juli 2020 kl. 15.00-17.00

Vi er blevet Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution!

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indplaceret AkupunkturAkademiets PA-godkendte akupunkturuddannelse på niveau 5 på den danske "Kvalifikationsramme for livslang læring".  
 
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk