Førstehjælpsopdatering og Akupunkturrelateret førstehjælp

Førstehjælpsopdatering

Kurset omfatter genopfriskning af tidligere gennemførte førstehjælpsuddannelser, samt en mulighed for at komme i dybden inden for akutte tilstande opstået i relation til udført akupunktur.

For at opretholde gyldig førstehjælpsstatus skal dine førstehjælpskurser vedligeholdes. Dette skyldes, at al erfaring viser, at det man ikke bruger ganske enkelt ruster. Formålet er at genopfriske den viden og de færdigheder, der sætter deltagerne i stand til at kunne udføre almindelig og livreddende førstehjælp ved hjertestop, ulykker og alvorlige pludseligt opståede sygdomme. Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter

 • Yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning
 • Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/kredsløbssvigt som følge af ulykker
 • Håndtere flere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

  Varighed: 3 timer.

Underviser

Kim Berg, Førstehjælpsinstruktør, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.
 

Akupunkturrelateret førstehjælp

Akupunkturrelateret førstehjælp er en mulighed for at komme i dybden inden for akutte tilstande opstået i relation til udført akupunktur. 


Tilgangen er case based learning kombineret med tværfaglighed mellem akupunktørens vinkel og den akutmedicinske vinkel. Herved bliver dit læringsudbytte endnu højere.

Formålet er at udbygge deltagernes viden og færdigheder sådan, at deltagerne er i stand til at håndtere utilsigtede hændelser og akutmedicinske tilstande opstået ifm. akupunktur samt yde almindelig og livreddende førstehjælp ved disse tilstande.

Har du opdateret din førstehjælp/taget kursus på 12 timer i 2014, kan du godt deltage i denne del af dagen alene.

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • Angive strategi for håndtering af akut opstået alvorlig sygdom i sin klinik (/behandlingssted)
 • Håndtere og yde relevant førstehjælp ved blodsukkerfald, epilepsi, besvimmelse og sammenklappet lunge opstået ifm. akupunktur
 • Angive håndtering af utilsigtede hændelser

Indhold:

 • Utilsigtede hændelser
 • Beredskab for utilsigtede hændelser
 • Hvor er nærmeste hjælp?
 • Cases omhandlende blodsukkerfald, epilepsi, besvimmelse og sammenklappet lunge opstået ifm. akupunktur.

Er der et emne/case, du ønsker taget op, giv gerne besked på: post@akupunkturakademiet.dk

Varighed: 3 timer

Underviser

Arne H. Christensen, speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin samt læge på akutlægebil og redningshelikopter.


OBS: Kurset forudsætter minimum 12 timers førstehjælp/3 timers førstehjælpsopdatering indenfor de seneste 3 år. Kurset er gratis for alle med fuldt medlemskab og AkupunkturAkademiets studerende, men tilmelding er nødvendigt.

Underviser:

Arne H. Christensen 

Arne H. Christensen Iværksætter: Arne har bygget flere virksomheder fra grunden, haft ca 40 ansatte sv.t. ca. 20 årsværk og prøvet alle faser i en virksomheds liv.

Kvalificeret personbeskrivelse: Arne er Myers-Briggs Type Indikator og NEO PI-R certificeret. 

Ledelse og iværksætteri: Arne er civilt og militært ledelsesuddannet og har dels virket som ejerleder for egen virksomhed og dels virket på chef-niveau i Forsvaret.

Uddannelse og udvikling: Arne er uddannet facilitator, uddannelsesplanlægger og sportstræner samt har pædagogisk uddannelse. Arne har solid erfaring med udvikling, gennemførelse og evaluering af uddannelser og kurser.

Anæstesilæge: Arne er speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin samt læge på akutlægebil og redningshelikopter. 

6. september 2018

Tilmeld
 
Bliv medlem af AkupunkturAkademiet's interessefællesskab for Akupunktører og Akupunkturstuderende og få en række fordele.
 
Medlemskabet gælder for et år fra indmeldelsesdatoen, standardmedlemskabet fås til en pris af 950,- og for Akupunkturstuderende 650,- (minus Hotline).
 
Gratis adgang til bl.a. Hotline, opdatering af førstehjælp, kurset "Fra idé til Virkelighed".
 
Rabat på bl.a. kurser, undervisning og arrangementer
 
 
 
 
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk