Førstehjælp minimum og mellem niveau

Dag 1: Hjerte - lungeredning og livreddende førstehjælp

 
Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:
 • anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
 • alarmere på det rigtige tidspunkt i forløbet - herunder alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede
 • handle hensigtsmæssigt på et skadested og herunder kunne håndtere flere tilskadekomne samt kunne tage nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
 • yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftveje, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker
 • forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne 
samt have forståelse for:
 • overlevelseskæden
 • rækkefølgen af de enkelte trin i basal genoplivning
 • ilttransporten i kroppen
 • virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger, el-ulykker og shock


Dag 2: Førstehjælp ved tilskadekomst og førstehjælp ved sygdom


Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:
 • handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader
 • yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne
 • foretage alarmering
 • handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme
 • yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme
 • forebygge shock og herunder føre en beroligende samtale med den syge
  identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludseligt opståede sygdomme

samt kunne nævne:
 • virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger,
 • muskelskader, almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik, hedeslag, småskader og shock
 • forskellen på et åbent og et lukket brud
 • forskellen på et ledskred og en forstuvning
 • virkninger og symptomer for alvorlige pludseligt opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedsniveau, infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock

Intruktør: Underviser: Kim Berg, Førstehjælpsinstruktør, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.
 
 

9. og 23. maj 2018

Tilmeld
Bliv medlem af AkupunkturAkademiet's interessefællesskab for Akupunktører og Akupunkturstuderende og få en række fordele.
 
Medlemskabet gælder for et år fra indmeldelsesdatoen, standardmedlemskabet fås til en pris af 950,- og for Akupunkturstuderende 650,- (minus Hotline).
 
Gratis adgang til bl.a. Hotline, opdatering af førstehjælp, kurset "Fra idé til Virkelighed".
 
Rabat på bl.a. kurser, undervisning og arrangementer
 
 
 
 
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk