Uddannelsen / Uddannelsen: Trin 1

Akupunkturuddannelse:

Pris: 74.500,-

Varighed: 3 år

Timetal: 649 timer

Tidspunkter: Daghold hver onsdag 9.00 - 16.00, eller weekendhold 1 gang/måned.

Holdstart: 11 september 2020

Betal i månedlige afdrag á 2.069,50 hvorefter depositum tilbagebetales, eller få 10% rabat ved at betale hele beløbet på én gang.
 
 
På AkupunkturAkademiet er fagene: sundhedspsykologi (50 timer), førstehjælpskursus (12 timer) samt lovgivning/klinikdrift (10 timer) også en del af uddannelsen og med i prisen.
 
 
Vælger du at starte med det samme, ligger hverdagsholdet om torsdagen.
 

PA og RAB godkendt uddannelse:

Uddannelse i Akupunktur, som berettiger til optagelse og RAB (Registreret Alternativ Behandler)-godkendelse i PA (Praktiserende Akupunktører). Uddannelsen lever desuden op til ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association)s krav for Akupunkturuddannelser i Europa. Disse krav vil være gældende på alle godkendte danske Akupunkturskoler i 2020. Alle uddannelser, der er godkendt af Praktiserende Akupunktører, varer mindst 3 år.

Pris: 74.500,-

På AkupunkturAkademiet er fagene: sundhedspsykologi (50 timer), førstehjælpskursus (12 timer) samt lovgivning/klinikdrift (10 timer) også en del af uddannelsen og med i prisen.

Prisen dækker:

 • Obligatoriske studiebøger (Deadman P. "A Manual of Acupuncture", Ching N.: ”Akupunkturens Grundprincipper”, ”Kunsten at Diagnosticere” og ”Akupunktur og Sygdomsbehandling”, Falk B "At Være der, hvor Du er")
 • PA´s eksamensgebyr
 • Retning af skriftlige opgaver
 • Logbog
 • Punkt-eksamen
 • Praktisk eksamen
 • 48 timers klinik-praktik

I alt 649 kontakt timer (face-to-face) undervisning (= 1947 timer inklusive forberedelse):

 • Organernes Funktioner
 • Punkter og Meridianer
 • De 8 Ekstraordinære Meridianer
 • De Ekstraordinære Yang Organer
 • Organernes Ubalancemønstre
 • Almindeligt forekommende lidelser/ubalancer og behandling af disse
 • Introduktion til Kinesisk Kostlære
 • Kliniketablering
 • Psykologi
 • Cupping
 • Moxa
 • Tuina
 • Gua Sha
 • Shiatsu
 • Arm Akupressur
 • El-akupunktur
 • Auriculoterapi (Øreakupunktur)
 • Orientering om forskning i Akupunktur
 • Klinik praktik
 • Orientering om andre alternative behandlingsformer
 • Afgangsprojekt: mulighed for fordybelse og specialisering indenfor et særligt område
* I alle timeudregninger osv. er de medicinske fag, mindst 300 timer, i alt fraregnet! Priser og timetal dækker Akupunkturuddannelsen alene, inklusiv førstehjælp, psykologi, kliniketablering og orientering om andre behandlingsformer. De medicinske fag (anatomi/fysiologi minimum 200 timer og patologi/farmakologi minimum 100 timer) er ikke inkluderede.
 

ONLINE Informationsmøde om Akupunkturuddannelsen

11. august 2020 kl. 19.30-21.30

Informationsmøde om Akupunkturuddannelsen

13. august 2020 kl. 18.30-20.30

Vi er blevet Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution!

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indplaceret AkupunkturAkademiets PA-godkendte akupunkturuddannelse på niveau 5 på den danske "Kvalifikationsramme for livslang læring".  
 
AkupunkturAkademiet | CVR: 30334574 | Elkjærvej 26, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: 6067 4526 | post@akupunkturakademiet.dk